web analytics

Välkommen till Sweducation

Här presenteras en helt ny modell för grundutbildningen anpassad till ett UNESCO-förslag; där samtliga elever får en individuell, förstklassig, likvärdig, modern och komplett utbildning på heltid, helt samordnad med samhälle och näringsliv; där alla skolor oavsett var de är belägna får samma toppkvalité; och där kommunernas skolkostnader halveras

Att vända den nedåtgående skolutvecklingstrenden och skapa en först-klassig, jämlik/demokratisk och samhällsbyggande skola är idag inget tekniskt, ekonomiskt, eller pedagogiskt problem. Detta beskrivs i  “Skolan måste byggas om från grunden“. Detta är det enda realistiska förslag som finns idag – i Sverige eller någonstans i världen – som ger den grundutbildning alla vill ha och behöver”